Nyheder

Her finder du de 10 seneste nyheder fra Lotte. Hvis du ønsker at se ældre nyheder, se da i Nyhedsarkivet til venstre.

11

OK-Fonden bygger "Byen for livet" - en demensbydel i Odense

04.06.2015

OK-Fonden vil, i et tæt samarbejde med Odense Kommune, bygge og drive "Byen for livet" en demensbydel i Odense. Bydelen forventes at huse mellem 200-300 mennesker med demens. Den vil med sin størrelse og nytænkning, i både form og indhold, være den første af sin slags i Danmark.

OK-Fonden har sammen med Støtteforeningen Margurittens venner gennem længere tid søgt en kommunal partner til at udvikle en bydel, som er særligt indrettet til at støtte og give livskvalitet til mennesker med demens. Projektet hedder "Byen for livet" og har en stærk vision om, at "Livet skal stå forrest - også for mennesker med demens". "Byen for livet" realiseres i tæt samarbejde med Odense Kommune.

"I OK-Fonden har vi en vision om, at "Livet skal leves - hele livet", og vi har en ambition om, at vi som mennesker skal have lov til at leve vores liv, som vi kan og vil det, uanset at rammerne for det forandres over tid.

For et års tid siden tog vi kontakt til Odense Kommune med henblik på få skabt et helt unikt demenstilbud i Danmark. Det afgørende for os var at finde en kommune, der har vist villighed til at gå forrest, og som tør tænke i nye "Boliger for livet" og i nye velfærdsløsninger. Det er også afgørende med en central geografisk placering, og derfor har Odense været et helt oplagt valg for projektet" siger formand for OK-Fonden, Michael Brostrøm.

"Vi sætter barren højt, og vi tror på, at "Byen for livet" vil blive noget, som forskere, pårørende og praktikere vil rejse til - fra nær og fjern. Projektet vil danne skole for den måde, vi sætter mennesket i centrum på, både når det gælder boligen og måden livet udfolder sig på, når projektet står færdigt om 3-4 år", fortsætter Michael Brostrøm.

Demensudfordring kræver nye løsninger

Grundet en længere levealder vil et stigende antal borgere udvikle demens. I gennemsnit får ca. to odenseanere hver dag konstateret demens, og i alt lever omkring 90.000 danskere med sygdommen. En sygdom, der skaber omfattende forandringer i livet for både den ældre og for de pårørende.

"Allerede i dag er demens en stor udfordring, og den vil kun blive større de kommende år. Ved at bygge en demensbydel kan vi indrette nogle omgivelser og nogle boliger, der er særligt egnet til at give støtte og livskvalitet til mennesker med demens", udtaler rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense, Per Berga Rasmussen (Ø). "Vi skal lade os inspirere af den mest aktuelle viden på området, f.eks. fra Holland, i udformningen af bydelen, og det er en ambition, at vi sammen skaber et eksempel til efterfølgelse på demensområdet i resten af landet og måske også verden".

Målet er at skabe rammerne for et liv med selvstændighed og livskvalitet på trods af en sygdom, der gør folk dybt afhængige af andre. Det betyder, at der skal skabes boliger og indsatser, der gør livet så attraktivt som muligt i alle faser af sygdomsforløbet med demens.

Viden, vækst og byudvikling

Ambitionen er at skabe en inkluderende bydel med unikke boliger og tilbud til demente, men også at sætte Odense på landkortet i forhold til demensforskningen. Planen er at etablere testmiljøer og forskningsaktiviteter omkring bydelen, som både kan bidrage med ny vigtig viden, vækst og nye arbejdspladser.

"Det her er en fantastisk mulighed for Odense. Det giver os nemlig mulighed for på en og samme tid at øge velfærden markant for en sårbar gruppe af mennesker, samtidig med at vi producerer ny viden og vækst i byen. Jeg er derfor meget glad og stolt over, at OK-Fonden har valgt at satse på Odense", siger Odenses borgmester, Anker Boye (S).

"Vores samarbejde med OK-Fonden er med til at understøtte vores mål om at være en moderne storby, hvor livskvalitet for den enkelte er helt centralt. Samarbejdet støtter op om at give den enkelte - trods en demens - de bedste forudsætninger for at være herre i eget liv og dermed øge livskvalitet" siger By- og Kulturrådmand, Jane Jegind (V).

Det ambitiøse byggeri finansierens af OK-Fonden, og det vil have positiv betydning for både velfærd, vækst og byudvikling i Odense. Ligeledes har Det Obelske Familiefond støttet projektet med midler til at undersøge udfordringer og muligheder i projektet.

Arbejdet med at finde en passende grund i Odense by er allerede i gang, og demensbydelen ventes fuldt realiseret i løbet af 2018.

D. 25. august 2015 vil der i Odense blive afholdt åbningskonference for projektet med deltagelse fra både vidensinstitutioner, interesseorganisationer, pårørende og interesserede kommuner.

Samarbejdserklæring mellem parterne blev underskrevet d. 3. juni af OK-Fondens formand Michael Brostrøm, Odenses borgmester Anker Boye (S), Ældre- og Handicaprådmand Per Berga Rasmussen (Ø) og By- ogKulturrådmand Jane Jegind (V).

Frederiksberg Bladet

28.04.2015

Frederiksberg Bladet bringer i dag en lille fin artikel om Café Lotte, som vi gerne vil dele med Jer:

En lille behagelig hverdagsoplevelse

"Vi er to ældre mennesker, der bor på Dalgas Boulevard, som gennem avisen er blevet opmærksomme på, at vi har en dejlig café lige i nærheden af vores bopæl. Den ville vi da prøve -hvad kunne de mon byde på? Og meget overraskede blev vi, da vi vovede os ind på Café Lotte, som stedet hedder.

Vi blev venligt og imødekommende modtaget og erfarede, at tirsdage og torsdage fra 12-13.30 kunne man købe et måltid varm mad eller smørebrød samt drikkevarer af forskellig art til en meget rimelig pris.

Det synes vi, at andre ældre skulle prøve, så derfor denne oplysning.

' Lotte' ligger i det nye plejehjem på Borgmester Fischers Vej."

- Frederiksberg Bladet, tirsdag 28. april 2015,  sektion 1, side 14.

Singapores sundhedsminister besøgte OK-Huset Lotte

31.10.2014

OK-Fonden modtog fredag den 24. oktober en 17 personer stor delegation fra Singapore, med sundhedsminister Dr. Amy Khor i spidsen. Blandt de øvrige gæster var repræsentanter fra ministeriet samt ledende medarbejdere fra Hua Mei Centre for Succesfull Ageing Agency for Integrated Care samt Touch Community Services, der er medlem af det nationale råd for social service. Besøget kommer i forlængelse af besøg i en række kommuner landet rundt.

Besøget var etableret for at skabe en fordomsfri debat om udviklingen på hele velfærdsområdet, og for at delegationen samtidig kunne få en rundvisning på OK-Huset Lotte.

En rundvisning, som skabte et dejligt møde med beboerne, og hvor ministerens introduktion til en beboer, fik ministeren til at trække på smilebåndet. Beboer fik at vide, at ministeren var fra Singapore, hvorefter beboeren smilende sagde, "Silkeborg - der er jeg også fra".

Paul Erik Weidemann, der er adm. direktør i OK-Fonden udtaler "Det var meget inspirerende, at drøfte hele velfærdskonceptet med ministeren, der især var optaget af den meget liberale tilgang, vi har til den enkelte menneske. Om forståelsen for, at borgeren bor i eget hjem, har ret til sit frie valg, og at velfærdsydelserne i Danmark, et meget langt stykke af vejen er skattefinansieret".

Det kom især til udtryk, da delegationen så de individuelle lejligheder, og fik oplevet, at nogle borgere spiste sammen i den fælles opholdsstue, mens en anden fik maden serveret i boligen.

Paul Erik Weidemann fortsætter, "Det var spændende, at drøfte hele udviklingen på området om velfærdsteknologi, som der blandt deltagerne var en sund, men også naturlig skepsis omkring. Vi har stadig til gode, at være endnu dygtigere til at forberede, implementere og bruge teknologierne, samtidig med, at vi får fokus på den frihed det skaber for borgeren, og sidst men ikke mindst hvilke bidrag det kan have til hele økonomien på velfærdsområdet".

Til slut på rundturen fik delegationen lejelighed til at se sparummet på 7. sal med kig til himlen, indretning i natursten og masser af levende lys. Det blev en god finale på et par meget aktive timer med mange relevante samtaler om fremtidens velfærd.

"Jeg er sikker på, at det nok ikke er det sidste vi har set til repræsentanter fra Singapore", slutter Paul Erik Weidemann.

Ældre Danse- og Jazzmusik i OK-Huset Lotte.

01.09.2014

Man bliver glad, når man hører god musik man kender, og hårene rejser sig på armene, når det lyder smukt. Når musikken så tilmed svinger, så kan det være svært at holde sig i ro.

I OK - Huset Lotte er der højt til loftet, så hver anden tirsdag i lige uger inviterer vi beboere, pårørende, frivillige og andre med tilknytning til Huset til Jazzmatinèer.

Det er jazztrompetisten Valdemar Rasmussen som sammen med Mads Søndergaard piano og Kristor Brødsgaard på bas, spiller op til gammeldags jazzmusik.

Der kan købes vin, øl og sodavand.

Vi glæder os til at se jer her i OK-Huset Lotte.

Kritik af OK-Fonden & OK-Huset Lotte

22.08.2014

En artikelserie på Den Offentlige har som erklæret formål at: "… fortælle historien om en samfundsudvikling, der langsomt kvæler værdier til fordel for styringen gennem regler, bureaukrati, økonomi og dårlig ledelse."

Et af eksemplerne er ifølge Den Offentlige OK-Hjemmet Lotte. Historierne om Lotte bygger på nogle pårørende og medarbejdere, som har haft meget svært ved at finde sig til rette med den nye ledelse, efter at Thyra Frank stoppede som forstander.

Men verden afhænger jo som bekendt af øjnene, der ser.

Vi anerkender, at de pågældende har oplevet frustration og bekymring, men den kritiske indstilling har efter OK-Fondens opfattelse farvet billedet på en måde, så stort set alt, hvad lederen af Lotte, Charlotte Andreasen og OK-Fondens øverste ledelse har foretaget sig, er blevet bedømt og tolket negativt.

Historien om Peter

Forløbet med Peter, der blev glemt i sin seng om formiddagen fredag den 20. juni, skal vi være de første til at beklage. Det er en situation, som ingen ønsker, som alle frygter, og som vi hver eneste dag arbejder professionelt for at imødegå.

Hvis familien ikke føler, at vi har undskyldt tilstrækkeligt, skal den undskyldning prompte komme her. Vi må understrege, at det først er i artiklen i går, at vi møder det synspunkt.

Vi vil naturligvis gøre rede for hændelsesforløbet over For Frederiksberg Kommune, der har myndighedsforpligtelsen på Lotte. Er der konklusioner på det forløb der medfører kritik, vil vi tage den konstruktivt til os, og arbejde videre derfra.

Tab af Lottekulturen

Artiklen på Den Offentlige nævner en lang række forhold, som vi vil vende tilbage til mere detaljeret i en senere artikel.

Et eksempel på kritikpunkterne undervejs har været kvaliteten af maden på Lotte. En gentagen og højlydt kritik fra en gruppe pårørende. Det står i direkte kontrast til, at vi fra beboere og pårørende på plejehjemmet Akaciegården, der bor på de mellemste etager på Lotte og får samme mad fra vores køkken, modtog ros og anerkendelse for maden fra både beboere, personale og pårørende.

Vi har fx oplevet at nå til en situation, hvor vi blev beskyldt for, at kartoffelmosen var tilberedt af pulver, noget som en pårørende kommenterede højlydt under et fælles måltid. Kartoffelmosen var som altid tilberedt fra grunden af friske råvarer. Blot et eksempel på nuanceringen af den virkelighed, der opleves.

Det fremadrettede arbejde

Når vi spørger vores medarbejdere og de frivillige, som kommer på Lotte, og som er i tæt kontakt med beboerne i deres hverdag, synes de, at de seneste måneder har været udfordrende. De synes også, at livet på "det nye Lotte" har fundet sit leje, og at det er lykkedes at skabe en lang række gode aktiviteter og fællesskab i de nye rammer - fordi vi har arbejdet målrettet med at lære af den kritik, vi har modtaget. Vi har holdt møder med de pårørende samlet, møder med enkelte familier om de konkrete plejefaglige forhold, styrket informationsindsatsen m.v.

Vi erkender blankt, at vi kunne have været bedre til at informere og afstemme forventninger. Forberedelse af en flytning til et nyt og større hus, reduktion af beboerantallet i en ny kontrakt og stramninger i den konkrete økonomi, som har betydet reduktion i medarbejderantallet har givet så store forandringer, at vi i bagklogskabens lys kan se, at vi skulle have informeret tidligere og mere intensivt.

"Alt var bedre i gamle dage"

Artiklen fremstiller forløbet, som om problemerne og kritikpunkterne opstod som konsekvens af Thyras afgang.

Men det nye byggeri og indretningen er faktisk et fælles produkt af Thyra Franks visioner om det ideelle plejehjem i den nugældende lovgivning og OK-Fondens viden på området. Thyra har siddet med i den gruppe, der tilrettelage byggeriet, og hun var med i dommerkomite, der bedømte og behandlede det endelige projekt.

OK-Fonden var også i den situation, at "Lotte" tidligere havde fået kritik af tilsynet og har måttet arbejde målrettet med de elementer, der var indeholdt i embedslægens tilsyn, som blev skærpet kort tid efter Thyras afgang.

De nuværende budgetmæssige rammer, kravet til elektronisk dokumentation, reduktion af medarbejderstaben m.v. var også blevet en del af virkeligheden, hvis Thyra var fortsat på posten som leder.

Vi har gjort, hvad vi kunne for at gøre tingene så godt som overhovedet muligt. Med den samme overordnede ledelse og på samme værdigrundlag, som udleves på alle OK-Fondens plejehjem. De værdier og den praksis, der så sent som i sidste uge fik et ældreråd, vi havde besøg af, til at konkludere, at "Det, OK-Fonden gør, burde danne skole for drift af plejehjem".

I den virkelighed fortsætter vi det daglige arbejde på Lotte og i resten af OK-Fonden.

OK-Huset Lotte blev indviet af HKH Prinsesse Benedikte

10.06.2014

Med høj sol over Frederiksberg trak Kronebilen op foran OK-Huset Lotte, og Frederiksberg Brass Band spillede op for HKH Prinsesse Benedikte. Efter at have hilst på børnehavebørn og beboere klippede prinsessen den røde snor og markerede dermed den officielle invielse af huset.

Prinsessen blev herefter vist rundt i huset og inden festlighederne fortsatte i caféen, hvor der var taler og sang. Alle festlighederne blev vist på storskærme i stuerne på beboelsesetagerne, så beboerne også kunne være med.

Herefter blev der sagt "værsgo" til den lækre buffet, som OK-Huset Lottes eget køkken havde stået for.

Vi er glade for indvielsen af det skønne hus, og der skal lyde en stor tak til HKH Prinsesse Benedikte, fordi hun atter tog sig tid til at indvie et OK-Fonden plejehjem.
Ligeledes skal der lyder et stort tak til medarbejdere, frivillige og ikke mindst beboere og pårørende.

Mange tak for en dejlig dag.

 

 

 

Fredagsdans med fru Bugge

28.03.2014

Fredag genlød huset af musik og latter, da fru Bugge bød op til dans for både Akaciegårdens og Lottes beboere i festsalen i stuen.

 

 

Velkommen til vores nye OK-Huset Lotte

24.03.2014

Midt i februar måned oprandt dagen, hvor det, der var snakket om i den gamle villa på Kochsvej gennem flere år, skulle ske. Lotte skulle flytte, beboere, personale og pårørende skulle til det helt nye og fantastisk flotte OK-Hus på Borgmester Fischersvej.

Det har været en måned, hvor beboerne har skullet finde sig til rette i de nye omgivelser, med de udfordringer det kan give, når det er svært at huske, at finde vej eller at se. Det har været en måned, hvor personalet og pårørende har skullet vænne sig til ny indretning, til at finde tingene nye steder og til nye arbejdsrutiner. En måned hvor teknikken har drillet, mere end én gang. Det har været svært at ringe til Lotte, og det har indimellem været svært at komme ind i huset.

Selv har jeg haft fat i mange meget forskelige praktiske ting for at få det hele til at falde på plads. Mit skrivebord er klistret til med små, gule huskesedler, og det holder nok ikke op lige med det samme.

Men selve flytningen er vel overstået og vi har indtaget vores dejlige, nye lokaler på Borgmester Fischers Vej. De fleste beboere er kommet helt på plads i deres nye boliger, og på gangene, i spisestuen og dagligstuen begynder der så småt at se hjemligt ud.

Indretningen af huset er blevet til ud fra OK-Fondens værdifulde erfaringer med at bygge plejehjem. Vi har involveret ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere i at finde de bedste løsninger. Alting er tænkt grundigt igennem, og det skal udnyttes til fulde.

Vi skal bruge de moderne løsninger i vores nye hus til at give den bedst mulige pleje. Vi skal tilrettelægge personalets arbejde, så mest mulig tid går sammen med beboerne. Og især skal vi have et levende hus med masser af aktivitet.

Vi finder hverdagsrytmen

Når noget nyt sker, vil det påvirke os mennesker på mange forskellige måder. Det tager tid at finde sine egne ben. Lige nu arbejder både personalet og jeg benhårdt på at få så god en hverdagsrytme som muligt, og jeg håber, at I pårørende både ser og mærker fremskridt, hver gang I kommer i huset. Der er ved at komme gang i aktiviteterne, og vi gør meget ud af, at det er aktiviteter, som beboerne på Lotte har lyst til at deltage i.

Fællesskabet med Akaciegården

Vi har fået etableret et godt samarbejde med Akaciegården, som skal bo i huset på 1. - 4. sal i cirka to år. Vi laver forskellige aktiviteter sammen. I fredags var der dans med fru Bugge i festsalen. Der var god musik, smil og latter, og det var dejligt både at se og høre.

Ligeledes samarbejder vi med Akaciegårdens fysio- og ergoterapeuter, så deres viden og ekspertise på træningsområdet også kommer beboerne på Lotte til gavn.

Det første beboermøde

I denne uge holder vi det første beboermøde i huset, hvor personalet sammen med beboerne tale om:

  • Menu-ønsker
  • Ønsker til aktiviteter, arrangementer og ture
  • Påsken - hvad skal der ske på Lotte i den anledning

Tillykke til os alle sammen! Jeg glæder mig til fremtiden sammen med jer.

Charlotte Andreasen
Forstander

Kokkeelever forkælede beboere og børnebørn

20.03.2014

Kokkeelever forkælede beboere og børnebørn
Vi havde fem kokkelever på besøg i torsdags. De fremtryllede en fantastisk fire rettes middag til os. Temaet
for aftenen var, at beboerne kunne invitere et barnebarn med og fortælle historier fra deres liv, mens vi
sammen nød den dejlige mad.
Menuen bød på:
Hjemmebagte knækbrødstænger med stenbiderrogn
Mini pariserbøf med peberrodscreme og fritterede rødbeder
Hjerter i fødesovs og syltede rødløg
Karamelrand med skum af koldskål
Det smag

Vi havde fem kokkelever på besøg i torsdags. De fremtryllede en fantastisk fire rettes middag til os. Temaet for aftenen var, at beboerne kunne invitere et barnebarn med og fortælle historier fra deres liv, mens vi sammen nød den dejlige mad.

Menuen bød på:

  • Hjemmebagte knækbrødstænger med stenbiderrogn
  • Mini pariserbøf med peberrodscreme og fritterede rødbeder
  • Hjerter i fødesovs og syltede rødløg
  • Karamelrand med skum af koldskål

Det smagte skønt, og som en af beboerne udtalte efter maden: "Vi kunne godt vænne os til, at I kom hver dag!"

 

Plejehjemmet Lotte flytter i et nyt hjem

20.02.2014

Endeligt kom dagen, hvor beboerne fra Plejehjemmet Lotte skulle flytte til de nye faciliteter.

Vi vil snarest bringe fotos fra OK-Huset Lotte.

 

Vi går i flok
ikke i takt...